Tutvustus

Meresüsteemide Instituut on ülikooli õppe-, teadus- ja arendusasutus, mille kompetentsiks ja ülesandeks on alus- ja rakendusuuringud Läänemeres toimuvate füüsikaliste ja biogeokeemiliste protsesside süsteemseks tundmaõppimiseks ja modelleerimiseks atmosfääri, maismaa ja inimtegevuse mõjude kontekstis, ning mere infosüsteemide ja mere seisundi analüüsi ning prognoosi meetodite arendamiseks. Põhitemaatika alusel osutab instituut teadmusteenuseid (sh avalikes huvides) ja viib läbi rakenduslikke mereuuringuid.

Instituut viib läbi okeanograafia ja meteoroloogia alast õppetööd Maa-teaduste õppekavade raames.

Loe edasi >>

Edasta koostöösoov >>

TTÜ Meresüsteemide Instituut on partner üleeuroopalises projektis Copernicus Merekeskkonna Seiresüsteem CMEMS (Copernicus Marine Environment Monitoring Service).

Nii satelliitidelt kui kontaktmõõtmistelt saadud infot töödeldakse ning tulemuseks on ajakohane tipptasemel andmebaas, mida saavad kasutada nii keskkonna-, äri- kui ka teadusringkonnad merekeskkonnas aset leidvate sündmuste vaatlemiseks, mõistmiseks ja prognoosimiseks.

Loe edasi >>